Krizový zákon.doc (207,5 kB)
Příloha 1 - bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací.pdf (59,6 kB)
Příloha 1 - Použité ČSN.pdf (169,8 kB)
Příloha 2 - Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů.pdf (96,2 kB)
Příloha 2 - Hodnoty nahodiého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí.pdf (832,3 kB)
Příloha 3 - Podrobnější vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro hašení požárů a záchranné práce.pdf (92 kB)
Příloha 3 - Základní tématické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob.pdf (233 kB)
Příloha 4 - osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby.pdf (34,5 kB)
Příloha 4 - Určení počtu přenosných hasících přístrojů.pdf (192,7 kB)
Příloha 5 - Autonomní detekce a signalizace.pdf (38,7 kB)
Příloha 5 - osvědčení o odborné působilosti technika požární ochrany.pdf (34,5 kB)
Příloha 6 - Požadavky požární ochrany při užívání staveb, nebo jejich částí vztahujících se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, ....pdf (219,1 kB)
Příloha 7 - Požadavky požární ochrany na využívání staveb, nebo jejich částí s výskytem hořlavých kapalin.pdf (371,5 kB)
Příloha 8 - Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot.pdf (90,1 kB)
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.doc (151,5 kB)
Zákon o integrovaném záchranném systému.doc (250 kB)
Zákon o požární ochraně.doc (262,5 kB)
Zákon o požární prevenci.doc (344 kB)