Činnost SDH:

Hašení požárů ( operativní výjezdy k požárům, rychlé zásahy ), zásahy při mimořádných událostech ( povodně, škody způsobené větrem, úniky chemických látek, jiné ohrožení povrchových a podzemních vod, ... ), kulturní akce ( aktivní účast při pořádání kulturních akcí především v místě působení SDH ), osvětové akce ( odborné výklady ve školách, fyzické ukázky zásahových akcí ).

 

 Vedení SDH:

 

Starosta SDH - Petr Sosna

Místostarosta - Pavel Vejvara

Velitel - Aleš Kališ

Zásahová jednotka:

zásahová jednotka JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce:

Velitel jednotky - Aleš Kališ

Velitel družstva - Adam Hoďánek

Strojníci - Václav Kališ, Pavel Surmin, Jan Pils, Jaroslav Mach, Ladislav Němec

Hasiči - Stanislav Hakl, Martin Kaločai, Jakub Nožička, Petr Sosna, Tomáš Ondřich, Martin Kubec, Stanislav Myška, Daniel Šutta, Jiří Kunt, Pavel Vejvara

 

Soutěžní družstvo žen:

Lucie Čepeláková

Jana Kališová

Petra Krnínská

Kája Bürgerová

Ilona Slámová

Hana Surminová

Petra Vejvarová

 

Soutěžní družstvo dětí:

Václav Bauer

Martin Benda

Aneta Fajtlová

Veronika Kališová

Aneta Petrášová

Marie Surminová

Kateřina Petrášová